Tietosuojaseloste 30.11.2021

Rekisterinpitäjä:

Pekka Roilas
Haapiokuja 1 A1

02460 Kantvik

pekka.roilas@feelitfilms.fi

Yhteydenottolomakkeella kerätään nimi-, sähköposti-, sekä puhelinnumerotietoja. Puhelinnumerotiedon antaminen ei ole pakollista.

Tietoja kerätään, jotta voin asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä ja vastata hänen tarjouspyyntöönsä.

Sivulta sekä yhteystietolomakkeesta saatuja käyttäjätietoja säilytetään WordPress.org -palvelussa, sekä sähköpostissani.

Säilytämme henkilötietojasi sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan sekä kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan/lain määräämän ajan.

Sinulla on oikeus:

tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
tietojen oikaisemiseen
käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
vastustaa käsittelyä
oikeus peruuttaa suostumus
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle